سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/1/24
9:55 عصر

طعم گناه

بدست مستند ساز شیعه ایرانی در دسته ثائر، سینما

چند زمانی است در اندیشه آنم که مزه گناه را بر قاب تلویزیون بیاورم که اگر مردمان این زمین بوی آن را حس کنند بازار شیطان کساد خواهد شد.

نمی دانم می شود یا خیر ولی آنچه که می دانم این تکنیک را نه در هالیوود می توان پیدا کرد و نه در آکادمی های هنر که چه بسیار غافلند آنانکه که هنر را در دانشگاه و کلاس های رنگارنگ می گذرانند هنر تعالی روح است در کالبد جسم و چنان مرغ عاشقی است که پریدنش غزل وصل است به اذن حضرت دوست.

یادم می آید زمانی پیش از این که خدمت استاد بودیم و دغدغه آشفتگی حجاب مطرح شد جنابش این مطلب را متذکر شدند که حجاب میوه است میوه حیاست که در زمین ایمان ریشه دوانیده است مشکل این بد حجابی با زمین ایمان رابطه مستقیم دارد .چون ایمان مردم کرم دیده میوه آن خراب است!

 با خود می گویم که چه باید کرد ،نمایشگاه ،پوستر و یا باز فیلمی از یک تازه مسلمان که حجاب را گم گشته خود می داند همه اینها شده است آیا اتفاقی افتاده است؟

در خیابانم ،آشفته و نگران، در دانشگاه و مدرسه ،آشفته تر و نگرانتر که آخر این نبرد انسان آخرالزمانی چه خواهد شد؟ جاهلیت ثانی انسان آخرالزمان در این دهکده کوچک جهانی به کجا خواهد رسید ؟آیا بیشتر از مدفون شدن زنان نیمه عریان در حجمه نگاه نامحرمان، چه خواهد بود؟ نمی دانم چه بگویم از غیرت گمشده بعضی از مردمان این خاک ،مردمانی که در طول تاریخ این مرز به غیرتمندی شهره غرب و شرق بوده اند.الخ

 بارها خواسته ام از مذکرانی که به همراه مادینه خود در سنگفرشهای این شهر جولان می دهند بپرسم چه کرده ایی که چنین جولان می دهی و باد بی غیرتی بر گرده خود می اندازی راستی چه کرده ایی؟بگو بدانم چه کرده ایی؟بگو که بلند داد بزنم آی مردم راهی که این نرینه رفته است جز جهنم نیست.

 دلم برای تو می سوزد برای تو که فکر کرده ایی با تمدن شده ایی و از دیگران جلو زده ایی دلم برای آن مادینه هم می سوزد او که فکر می کند زنانگی را جلو زده و این طور بی محابا سر درونش را که امانت برایش و محارمتش بوده برای دیگران افشایش کرده چه بگویم که امانت دار خوبی نبوده ایی ...

کاش می شد روزی در این قاب سینما مزه گناه بر کام مخاطب می نشست تا دیگر بازار مکاره ابلیس از این زمین جمع می شد.